☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy   w Augustowie

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz.U.2016.352 z dnia 2016.03.15)

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (sugerowany wzór wniosku poniżej)

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

  • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu, w tym z wykorzystaniem faksu (+48 87 643 58 03);
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
  • e-mailem na adres Urzędu sekretariat@pup.augustow.pl,

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

pobierz wniosekWNIOSEK do pobrania

Wytworzył:
Andrzej Jan Krzywicki
(2017-10-17)
Udostępnił:
Urszula Grzybowska
(2017-10-17 14:01:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Grzybowska
(2017-10-27 07:35:38)
 
 
ilość odwiedzin: 455370

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X