☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy   w Augustowie

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staże

Powiatowy Urząd Pracy, oprócz usług i instrumentów rynku pracy, które są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych, może w stosunku do tzw. „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” zastosować dodatkowe działania wynikające z art. 50-61 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ustawa z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Takimi działaniami są: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, stypendium na kontynuowanie nauki, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem. Osoby będące w trudnej sytuacji na rynku pracy, starosta może skierować do odbycia stażu:

  • przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy;
  • przez okres do 12 miesięcy, bezrobotnego do 25 roku życia oraz bezrobotnego,
  • w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nieukończył 27 roku życia.

ZASADY ODBYWANIA STAŻU:

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Pracodawca wyznacza opiekuna osobie bezrobotnej odbywającej staż, który udziela wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Pracodawca nie ponosi kosztów organizacji stażu, a osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku (czyli 690 zł- od dnia 1.01.2010r.). W związku ze zmianą przepisów do końca  2009 roku wysokość stypendium stażowego wynosi 791 zł (od dnia 1.06.2009r.).  Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Staż może odbywać się u pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym.

Wytworzył:
Mirosław Karolczuk
Udostępnił:
Urszula Grzybowska
(2010-12-08 07:52:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Grzybowska
(2010-12-08 10:40:44)
 
 
ilość odwiedzin: 455385

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X