☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy  w Augustowie

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przegotowanie zawodowe

Z dniem 1 lutego 2009 r. do instrumentów aktywizacji zawodowej oferowanych przez urzędy pracy doszedł nowy - przygotowanie zawodowe dorosłych. Ma ono na celu nabycie kwalifikacji zawodowych przez osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji lub nabycie umiejętności i uprawnień nowych, bardziej przydatnych na rynku pracy niż już posiadane przez osoby bezrobotne. Jest to instrument uzupełniający szkolenia zawodowe organizowane od wielu lat przez urzędy pracy. Przygotowanie zawodowe dorosłych skierowane jest do:

 • bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy;
 • poszukujących pracy: otrzymujących świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;
  • uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  • żołnierzy rezerwy; pobierających świadczenie szkoleniowe;
  • podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

  Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w dwóch formach:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego; nauka zawodu trwa od 12 do 18 miesięcy:
 • przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy; przyuczenie do zawodu trwa od 3 do 6 miesięcy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

 

 

 

Wytworzył:
Mirosław Karolczuk
Udostępnił:
Urszula Grzybowska
(2010-12-08 08:12:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Grzybowska
(2010-12-08 10:52:35)
 
 
ilość odwiedzin: 447055

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X